....:::: دهه شصتی ها - نوستالژی ::.... - تاب تاب

تعرفه تبلیغاتتعرفه تبلیغات

متفرقه،

تاب تاب
تاب می خوردیم و بلند بلند می خواندیم:

 

تاب تاب هم بازی...

 

خدا منو نندازی...

 

از همان کودکی هم می دانستیم که تویی که تاب می دهی...

 

تویی که ما را نگهداشته ای که نیفتیم...

 

از همان کودکی می دانستیم که...

 

همه تویی...

 

ادامه مطلب

نظرات