....:::: دهه شصتی ها - نوستالژی ::.... - مطالب فروردین 1395

تعرفه تبلیغاتتعرفه تبلیغات

قدرشان را بدانیم

قبلنا تو مهمونی ها همه به شکل
(O)
میشستند و باهم حرف میزدند.
یکم که گذشت تلویزیون اومد تو خونه ها همه تو مهمونی ها به شکل
(ن)
مینشستند. تلویزیون جلو و بقیه روبروش!
اما الان ها
همه تو مهمونی ها اینجوری مینشینند
: : : : : : : : : : . .

هر کسی با گوشی خودش ( : ) !!

اگه گفتی اون دو نقطه تنها آخر کیا هستند!!

پدربزرگ و مادر بزرگ هستند که گوشی ندارند اگه هم دارند اینترنت و وایبر و لاین ندارند!

همونها که قبلا برای جمع های مهمونی خاطره تعریف میکردند و الان متعجبانه به دیگران نگاه میکنن!!

همونها که کم کم از بین ما میرن و ما یادمون میره یه زمانی پیش ما بودن.

به احترام بزرگترها در مجالس و مهمونی ها گوشی هامون رو از جیبهامون درنیاریم

ادامه مطلب

تفاوت

ﺍﺳﻢ ﺧﺎﻧﻤﺎ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 50

ﺍﻗﺪﺱ ... ﺍﮐﺮﻡ ... ﻣﻠﻮﮎ ... ﺑﺘﻮﻝ ... ﮐﻮﮐﺐ ... ﺳﮑﯿﻨﻪ ... ﻓﻮﺯﯾﻪ ...

ﺧﺪﻳﺠﻪ ...ﻋﺼﻤﺖ ... ﺭﺑﺎﺏ !!!

 

ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 60

ﺯﻫﺮﺍ ... ﻓﺎﻃﻤﻪ ... ﺯﻳﻨﺐ ... ﺣﺪﯾﺚ ... ﺳﻬﻴﻼ ... ﻟﯿﻼ ... ﺳﻤﯿﻪ ...

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ...ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ !!!

 

ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 70

ﻫﺎﻧﯿﻪ ... ﻣﻴﻨﺎ ... ﺁﺭﺯﻭ ... ﻣﺮﯾﻢ ... ﺳﺎﺭﺍ ... ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ... ﮐﯿﻤﯿﺎ ... ﺁﺗﻨﺎ !!!

 

ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 80

ﮊﺍﺑﻴﺰ ... ﺁﯾﺴﻮﺩﺍ ... ﮊﯾﻨﻮﺱ ... ﺳﯿﻨﻮﺱ ... ﮐﺴﯿﻨﻮﺱ ... ﭘﺎﻧﯽ ...

ﺷﺎﺩﻧﻮﺵ ...ﭘﺎﺭﺳﯽ ﮐﻮﻻ ... ﺯﻣﺰﻡ ... ﺩﻟﺴﺘﺮ ... ﺁﭘﺎﺩﻳﭙﺎ !!!

 

ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩ ﺩﻫﻪ 90 ﺑﺮﺳﻪ

ادامه مطلب

متفرقه،

تاب تاب
تاب می خوردیم و بلند بلند می خواندیم:

 

تاب تاب هم بازی...

 

خدا منو نندازی...

 

از همان کودکی هم می دانستیم که تویی که تاب می دهی...

 

تویی که ما را نگهداشته ای که نیفتیم...

 

از همان کودکی می دانستیم که...

 

همه تویی...

 

ادامه مطلب